Dopravcovia posúvajú ochromenie dopravy na začiatok predsedníctva Slovenska

Slovenskí autodopravcovia združení v Únii autodopravcov Slovenka (UNAS) dnes poskytli stanovisko k chystanému ochromeniu dopravy, ktoré plánovali na prvý jún vo viacerých mestách na Slovensku.

"Pôvodný termín sme zvolili zámerne, aby sa vláda rozhýbala v dostatočnom predstihu a začala bezodkladne riešiť naše požiadavky, ktoré stoja už niekoľko mesiacov. Aby konečne pochopili závažnosť aktuálneho stavu, že naši dopravcovia sú v obrovskej systémovej nevýhode voči EU konkurencii, ktorá tlačí a berie nám prácu. Biznis v autodoprave upadá!" povedal Róbert Huran, predseda UNASu.

UNAS od roku 2010 zrealizovala viacero nátlakových akcií voči vláde, ktoré ju primäli meniť zákony. V roku 2010 to bol štrajk na Rožňavskej, kedy vláda ustúpila a znížila daň z nafty. V roku 2014 vláda stihla zažehnať odpor dopravcov, kvôli zavedeniu spoplatnenia intravilánov. Splnila im niektoré požadované body a zrušila aj spoplatnenie intravilánov.  

Dopravcovia ale tvrdia, že je to stále nedostatočné.  Žiadajú napríklad nižšie cestné dane, zníženie a zmenu  systému pokút, výhodnejšie mýtne zľavy, zjednodušenie byrokracie a množstvo iných bezodkladných opatrení.

"Nemôžeme sa na to pozerať a nedopustíme postupný úpadok našich firiem. Preto, ak sa do konca júna veci nezačnú hýbať, v júli ideme na to. V rámci Slovenského predsedníctva EU ukážeme, že aj na Slovensku dokážeme byť súdržní pri obhajovaní našich oprávnených požiadaviek. " dodal na záver Huran.

Dopravcovia z UNASu sa stali členmi celoeurópskej organizácie UETR

UETR na svojom zasadnutí, konaného 13. apríla 2016 v Belehrade, privítala a schválila právoplatné členstvo Slovenského združenia dopravcov. UNAS je prvou slovenskou organizáciou cestnej nákladnej dopravy, ktorá sa rozhodla vstúpiť do UETR.

UNAS bola založená v roku 2010, ako reakcia na zavedenie mýta na Slovensku. UNAS je mladá, rastúca organizácia (www.uniadopravcov.sk). Jej sídlo sa nachádza v Banskej Bystrici.

Robert Huran, predseda UNAS, o členstve v UETR: "Európska únia hrá významnú rolu v rozvoji dopravy a logistiky a tvorí viac ako dve tretiny legislatívy Slovenska. Spojenie s UETR umožní UNASu mať bližší prehľad nad európsku politikou v oblasti dopravy a logistiky a umožní nám aj aktívne lobovať za záujmy malých a stredných dopravných spoločností. "

UETR prezidentka Dagmar Wascher srdečne víta prijatie UNASu. "Veľmi nás teší, že UETR prijala novú organizáciu. Potvrdzuje to rastúci vplyv UETR. UNAS, ako mladé združenie, bude mať možnosť dozvedieť sa veľa od svojich kolegov z iných členských štátov, ktoré existujú už mnoho rokov a majú skúsenosti s mnohými problematiky dopravy a logistiky.

Mladá organizácia prináša čerstvý vzduch a nové poznatky. UETR sa teší na vstup a príspevky UNASu, ktoré urobí z UETR ešte silnejšieho a relevantného celo-európskeho partnera. Sme presvedčení, že UNAS zdieľa náš záväzok brániť záujmy malých a stredných podnikateľov. " dodala prezidentka UETR.

O UETR

UETR bola založená v roku 1998 a zastupuje a obhajuje záujmy viac ako 320 000 malých a stredných podnikov (s celkovou kapacitou viac ako 1 000 000 vozidiel) v odvetví cestnej dopravy vo vzťahoch s rozhodovacími orgánmi EÚ.

Poslaním UETR je:

1. Pravidelný dialóg s inštitúciami EÚ, ako aj ďalšími zainteresovanými stranami, profesnými združeniami a sektorových organizáciami

2. Poskytovať členom efektívnu možnosť vstupu do tvorby politiky EÚ

3. Získavanie prehľadu o súčasných a budúcich politík a právnych predpisov EÚ

4. Spájať národné združenia v záujme spolupráce a tvorby spoločných projektov a aktivít

UETR neustále vyhodnocuje nedávny negatívny vývoj (pokles dopytu, zvýšenie nákladov na pohonné hmoty, platobnú disciplínu...) a vytvára vhodné stratégie na ich riešenie. UETR pracuje na zabezpečení silnejšieho, pružnejšieho, konkurencieschopnejšieho a udržateľné vývoja v odvetví cestnej dopravy, v ktorom musia naši členovia čeliť rôznym výzvam.

UETR je pridruženým členom (sektorové organizácie) UEAPME, Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov zahŕňajúce 83 členských organizácií skladajúci sa z národných prierezových a odborových federácií MSP, európskych odborových zväzov a ďalších pridružených členov a zastupujúcich viac ako 12 miliónov podnikov s takmer 55 miliónov zamestnancov. Pre viac informácií navštívte webové stránky www.uetr.eu.

 

 

ODPOVEDE TU STIAHNÚŤ (otvorte ako súbor/nie v prehliadači)

 

Veľká sumarizačná žiadosť na Ministerstve dopravy (TU STIAHNÚŤ)

 

Aktuálny stav plnenia dohody s rezortom dopravy

 

 

Zrušenie intravilánov vrátane diaľničného obchvatu Bratislavy

Splnené

od 15.3.2014

Písomná deklarácia MDVRR, že je proti spoplatneniu ciest II. a III. triedy a písomná garancia, že sa nebude rozširovať rozsah spoplatnenia ciest I. triedy (okrem nových úsekov).

Splnené

od 7.3.2014

Pokuty za mýtne priestupky (okrem opakovaných) budú na priemernej úrovni krajín EÚ.

Splnené

od 1.7.2015

Možnosť prejdenia do debetu ODLOŽENÉ
Možnosť platenia Mýta cez Internet

Splnené

od 1.3.2016

Riešenie porúch a "detských chorôb" mýta. NESPLNENÉ
Zníženie limitov pre uplatnenie zliav z Mýta na polovicu NESPLNENÉ
Prehodnotenie úsekov ciest I. triedy zaradených do spoplatnenej skupiny ciest súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. NESPLNENÉ
Prehodnotenie zákazov prejazdov vozidiel nad 12 tony cestami II. a III. NESPLNENÉ
Úprava zliav a zjednotenie tabuliek zliav pri vozidlách do a nad 12 ton NESPLNENÉ
Zníženie dane z motorových vozidiel na štandardné úrovne EÚ NESPLNENÉ !!!
Úprava faktorov a spotrebných daní ovplyvňujúcich konečnú cenu nafty na porovnateľné úrovne okolitých krajín NESPLNENÉ !!!

 
Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682