Novinky

07.01.2021

Vážení členovia Únie Autodopravcov Slovenska, v prvom rade prajem veľa úspechov v novom roku 2021, hlavne pevné zdravie. Aj my chceme touto cestou prispieť k zníženiu Vašich nákladov na poistenie motorových vozidiel a podporiť Vaše podnikanie v tejto nepriaznivej ekonomickej situácií spôsobenej pandémiou KORONAVÍRUSU, ktorá sa podstatne dotýka nás – autodopravcov. Preto UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska dohodla spoluprácu s maklérskou spoločnosťou REMARCO s.r.o., ktorá bude členom UNAS pomáhať pri znižovaní poistných nákladov, pričom cieľom je:  znížiť poistné na všetkých existujúcich zmluvách ( zákonné a havarijné poistenie, poistenie poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat, poistenie strojov a majetku, zodpovednosť za škodu cestného dopravcu)  zabezpečiť zmeny v existujúcich poistných zmluvách – výhodnejšie podmienky a hlavne cenovo prijateľnejšie  zabezpečiť a vyjednať s poisťovňami hromadné - flotilové poistenie pre členov UNAS Spoločnosť REMARCO s.r.o. patriaca medzi najväčších poistných maklérov, pôsobí na trhu poisťovníctva a poradenstva v oblasti poistných služieb už viac ako 25 rokov, pričom medzi jej klientov patria významné slovenské a zahraničné spoločnosti ( napr. nadnárodné korporácie ako KIA, Hyundai) využívajúce nadštandardné vzťahy s vybranými poisťovňami, ktoré umožňujú zabezpečiť komplexný poistný servis na celom území Slovenskej republiky. Klientom zabezpečuje:  komplexné poistné poradenstvo ( od dojednania najvýhodnejších poistných zmlúv až po likvidáciu poistných udalosti)  riešenie poistných udalostí prostredníctvom klientskeho centra a telefonickej podpory  flexibilné poradenstvo pri škodových a poistných udalostiach  promptné nahlasovanie a korektnú likvidáciu vzniknutých škôd  dozor nad doriešením celej poistnej udalosti V prípade Vášho záujmu Vás poprosíme o zaslanie dokumentácie (aktuálne poistné zmluvy, technické preukazy k motorovým vozidlám) za účelom vyhodnotenia Vašich aktuálnych poistných zmlúv na e-mail: office@remarco.sk prípadne telefonicky 0905 544 099. Čim viac členov UNAS prejaví záujem o poistné služby, tým lepšie podmienky v porovnaní s jednotlivými poistenými členmi dosiahneme !! S pozdravom Stanislav Skala predseda združenia UNAS

10.12.2020

 

zasielam tie príklady, čo som sľúbil k novým sadzbám dane.

Príklad zmeny zdanenia vozidiel

Daň pôvodná

Daň nová

Rozdiel

Autobus (M2, 5t, vek 1 rok)

234

156

-78 (-33,3%)

Autobus (M2, 5t, vek 14 rokov)

374

312

-62 (-16,7%)

Autobus (M3, 17t, vek 1 rok)

505

336

-169 (-33,3%)

Autobus (M3, 17t, vek 14 rokov)

808

673

-135 (-16,7%)

Ťahač (N3, 18t, 2 nápravy, 1 rok)

817

467

-350 (-43%)

Ťahač (N3, 18t, 2 nápravy, 14 rokov)

1307

933

-374 (-29%)

Náves (O4, 22t, 3 nápravy, 1 rok)

858

393

-465 (-54%)

Náves (O4, 22t, 3 nápravy, 14 rokov)

1373

393

-980 (-71%)

Návesová súprava (ťahač + náves, 1 rok)

1436

859

-577 (-40%)

Návesová súprava (ťahač + náves, 14 r.)

2298

1326

-972 (-42%)

15.11.2020
 
Únia autodopravcov Slovenska - UNAS sa dôrazne ohradzuje voči vyhláseniam Roberta Fica na tlačovej konferenci dňa 11.novembra 2020.
Autodopravcovia a vodiči majú svoj názor a nie sú nikým manipulovaní.
Žiadna kávička, ani robenie zla na objednávku kohokoľvek, ako uviedol Robert Fico.
Do protestu v uliciach a na hraničných prechodoch doviedlo autodopravcov dlhodobé neriešenie ich problémov práve vládami Roberta Fica z Petra Pellegrinyho.
Od predraženého mýtneho systému, až po druhú najvyššiu daň z motorových vozidiel v Európe.
Neurážajte nás a nekopte už do autodopravcov a vodičov, nechajte nás v pokoji pracovať. pred. Skala Stanislav
 
13.11.2020

 

Podrobná Informácia k mýtnym zľavám pre rok 2020 a od roku 2021 je zverejnená na webehttps://www.emyto.sk/sk/elektronicke-myto/sadzby-myta-a-zlavy.

30.10.2020

Usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR pre vodičov nákladnej dopravy v súvislosti s uznesením vlády SR č. 693/2020 z 28. 10. 2020 („Uznesenie vlády“) a v kontexte Oznámenia EK o zelených pruhoch Vodiči dopravcov, ktorí boli v čase od 30. 10. do 1. 11. 2020 mimo územia Slovenskej republiky z dôvodu výkonu ich povolania a vracajú sa od 2. 11. 2020 späť na územie Slovenskej republiky, pre účely dokončenia dopravných operácií alebo pri návrate do svojho zvyčajného bydliska na území Slovenskej republiky, nebudú pri týchto činnostiach povinní preukazovať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Zároveň však Ministerstvo dopravy a výstavby SR vysoko odporúča všetkým týmto vodičom, aby vo vlastnom záujme absolvovali potrebné testovanie na ochorenie COVID – 19 bezodkladne, keď im to plnenie ich pracovných povinností dovolí, keďže toto usmernenie sa vzťahuje výlučne na činnosti súvisiace s výkonom pracovných povinností pri realizácii dopravy a nezakladá výnimku z Uznesenia vlády pre iné účely

07.10.2020 poistenie

Vážení členovia Únie Autodopravcov Slovenska,

 

Z dôvodu znižovania nákladov v súvislosti s poistením motorových vozidiel a nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou KORONAVÍRUSU, ktorá sa podstatne dotýka aj autodopravcov, UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska dohodla spoluprácu s maklérskou spoločnosťou REMARCO s.r.o., ktorá bude členom UNAS pomáhať pri znižovaní poistných nákladov, pričom cieľom je:

 

 • znížiť poistné na všetkých existujúcich zmluvách ( zákonné a havarijné poistenie, poistenie poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat, poistenie strojov a majetku, zodpovednosť za škodu cestného dopravcu)
 • zabezpečiť zmeny v existujúcich poistných zmluvách – výhodnejšie podmienky a hlavne cenovo prijateľnejšie
 • zabezpečiť a vyjednať s poisťovňami hromadné  - flotilové poistenie pre členov UNAS

 

Spoločnosť REMARCO s.r.o. patriaca medzi najväčších poistných maklérov, pôsobí na trhu poisťovníctva a poradenstva v oblasti poistných služieb už viac ako 25 rokov, pričom medzi jej klientov patria významné slovenské a zahraničné spoločnosti využívajúce nadštandardné vzťahy s vybranými poisťovňami, ktoré nám zabezpečujú kompletný poistný servis na celom území Slovenskej republiky.

 

Klientom zabezpečuje:

 

 • komplexné poistné poradenstvo ( od dojednania najvýhodnejších poistných zmlúv až po likvidáciu poistných udalosti)

 

 • riešenie poistných udalostí prostredníctvom klientskeho centra a telefonickej podpory

 

 • flexibilné poradenstvo pri škodových a poistných udalostiach

 

 • promptné nahlasovanie  a korektnú likvidáciu vzniknutých škôd

 

 • dozor nad doriešením celej poistnej udalosti

 

V prípade Vášho záujmu Vás poprosíme o zaslanie dokumentácie (aktuálne poistné zmluvy, technické preukazy k motorovým vozidlám) za účelom vyhodnotenia Vašich aktuálnych poistných zmlúv na e-mail: office@remarco.sk  prípadne nás kontaktujte telefonicky 0905 544  099.

 

Čim viac členov UNAS prejaví záujem o poistné služby, tým lepšie podmienky v porovnaní s jednotlivými poistenými členmi dosiahneme !!

 

S pozdravom

 

                                                                                                          Stanislav Skala

07.10.2020 Tlačová správa

Tlačová Sprava UNAS

>

"Únia autodopravcov Slovenska  s potešením prijala správu o schválení návrhu zákona o dani z motorových vozidiel vládou SR. Veríme, že tento návrh zákona podporia aj poslanci . UNAS ďakuje vláde, ako aj jednotlivým rezortným ministrovy,financii aj premierovy vlády a štatným tajomnikom ktorí pripravili túto zmenu. Naplnili tak sľub, ktorý dal (a vierolomne porušil) bývalý premiér p. Pelegrini autodopravcom, ktorí v januári protestovali proti neúmerne vysokému daňovému a poplatkovému zaťaženiu domácich podnikateľov v autodoprave. Ide síce o prvý, ale výrazný krok k vyrovnaniu daňovo-poplatkového zaťaženia našich dopravcov v porovnaní s ich kolegami v krajinách V4. UNAS verí, že aj tento krok vlády výrazne prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v tomto segmente ekonomiky a zabráni tak hroziacemu prepúšťaniu zamestnancov. UNAS víta, že zníženie daní reaguje na nový program EÚ v ekologickej oblasti, keď zníženie dane z motorových vozidiel je konečne naviazané na splnenie emisných noriem vozidlami.
UNAS ubezpečuje svojich členov a sympatizantov, že bude aj naďalej presadzovať ich oprávnené záujmy a požiadavky, z ktorých nemôžeme ustúpiť. Ide o dlhodobejší proces, ale sa zdá, že sa veci začínajú hýbať. UNAS bude tiež aj naďalej poukazovať na prípady korupcie alebo nehospodárneho nakladania s vybranými daňami a poplatkami." 
UNAS ďakuje všetkým svojim členom a sympatizantom, ktorí naše úsile o zlepšenie našich podmienok podporili aj svojou odvážnou účasťou na januárových protestoch  pred. UNAS. Skala. Stanislav .  

 

21.07.2020 Tlačová správa

>

Tlačová správa  UNAS

>

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) rokovala počas víkendu vo zvolenskom okrese.
Zúčastnení autodopravcovia vyjadrili odhodlanie dôsledne trvať na "januárovych požiadavkách" prisľúbených predchádzajucou vládou a potvrdené súčasným Ministrom dopravy a výstavby SR.

Jedná sa o:

zníženie dane z motorovych vozidie o 50% na uroveň krajín V4

- zníženie mýtnych poplatkov o 25%

- vratku spotrebnej dane z pohoných látok pre autodopravcov


Požadované skutočnosti žiadame prerokovať vo vláde a predložit do NR SR na schválenie do 15.septembra 2020.
aby sa zbytočne nevytvarali zo strany dopravcov nátlakové akie 
UNAS poukazuje na možnosti prepúšťania vodičov nákladnej autodopravy z dôsledku zníženej produkcie vyroby v jednotlivých odvetviach.
Splnenie "januárových požiadaviek" pomôže významne znížiť riziko úpadku autodopravcov s možným následným negatívnym sociálnym a spoločenským dopadom.
                                                                                                                       spoz .pred. Skala Stanislav
15.07.2020 POZVANAK

UNAS      Pozýva na stretnutie  svojich členou aj tých, čo sa zučastňovali protestov 18.7. a .19.7 o 11,00, do hotela BIEN, Turová pri  Zvolene. Dá sa ubytovať aj s rodinou.
   
O13,00 začne program 
Mýto, cestná daň a prehlasovanie vozidiel do Poľska.     
 
Všetci ste vítaní jedná sa o Vašu budúcnosť v doprave.

Situácia je vážna až kritická !

03.07.2020 UNAS
Zľavy zo sadzieb mýta
 
 
Vážený člen združenia,

od 1. júla nadobudlo účinnosť nariadenie z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o poskytovaní zliav z mýta.

Dávame Vám preto do pozornosti informácie z webstránky sprostredkovateľa elektronického výberu mýta na Slovensku o týchto zľavách a modelové príklady ich uplatnenia.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je prevádzkovateľovi vozidla uplatnená zľava z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav.

Spôsob výpočtu zľavy zo sadzieb mýta upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení.

Spôsob a podmienky poskytnutia zliav zo sadzieb mýta:
 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta sa poskytne konkrétnemu „spoplatnenému“ vozidlu podľa najazdených kilometrov po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity počas kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Do množstva najazdených kilometrov sa nezapočítavajú kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta.
 • Poskytnutie predmetnej zľavy sa aplikuje na jedno konkrétne „spoplatnené“ vozidlo, nie kumulatívne na všetky „spoplatnené“ vozidlá konkrétneho prevádzkovateľa vozidla. 
 • Zľava je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu (vopred stanoveného počtu prejazdených km) od vymedzeného úseku cesty nasledujúceho po vymedzenom úseku cesty, na ktorom bol dosiahnutý stanovený limit. Výška úhrady mýta sa automaticky vypočíta podľa prejazdenej vzdialenosti a príslušnej sadzby mýta zníženej o stanovené percento zľavy. Súčasne je jednorazovo aplikovaná percentuálna zľava zo sadzby mýta za kilometre prejazdené od začiatku kalendárneho roka do prekročenia stanovaného limitu (s výnimkou roku 2020, kedy sa zľava dopočítava výlučne za obdobie od 1.júla 2020 do prekročenia stanoveného limitu, pričom pre určenie výšky percentuálnej zľavy za toto obdobie sa započítavajú aj kilometre najazdené v období od 1. januára 2020 do 30. júna 2020).
 • Spätne dopočítaná zľava za kilometre prejazdené pred prekročením stanoveného limitu je pri režime predplateného mýta uplatnená vo forme navýšenia zostatku predplateného mýta na mýtnom účte. V režime následného platenia mýta je spätne dopočítaná zľava uplatnená za všetky vozidlá evidované na mýtnom účte súhrnne po skončení fakturačného obdobia, v ktorom prišlo k prekročeniu limitu na uplatnenie zľavy.
 • Percentuálna zľava zo sadzby mýta je poskytnutá vozidlu, ku ktorému je platne a účinne uzatvorená zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest, pričom zmena prevádzkovateľa vozidla znamená uzatvorenie novej zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, a teda „vynulovanie“ množstva najazdených km týmto vozidlom.
 • Zľavy zo sadzieb mýta sa nevzťahujú na vozidlá s povinnosťou úhrady mýta nad 3,5 t umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča, pretože tieto vozidlá majú sadzby mýta znížené o 50 % od uvedenia elektronického mýtneho systému do prevádzky.
Zľavy zo sadzieb mýta platné od 1. januára 2014
Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka  Percentuálne zľavy zo sadzieb mýta pre jednotlivé kategórie vozidiel 
 Nákladné vozidlá do 12 000 kg Nákladné vozidlá 12 000 kg a viac 
Nad 5 000 km  3 %  -
Nad 10 000 km  5 %  3 %
Nad 20 000 km  7 %  5 %
Nad 30 000 km  9 %  7 %
Nad 50 000 km  11 %  9 %

 
Modelový príklad uplatnenia zliav zo sadzieb mýta pre rok 2020

Režim predplateného mýta

prepay

 

 • Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období odo dňa 01.01.2020 do dňa 30.06.2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do dňa 30.06.2020.
 • Pre určenie výšky percentuálnej zľavy odo dňa 01.07.2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období odo dňa 01.01.2020 do dňa 30.06.2020.
 • Dosiahnutá zľava po dni 01.07.2020 je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu prejazdených kilometrov a súčasne je jednorazovo dopočítaná za kilometre najazdené odo dňa 01.07.2020.
 • O sumu spätne dopočítanej zľavy sa priebežne navýši zostatok predplateného mýta na mýtnom účte.

Režim následného platenia mýta

postpay

 

 • Percentuálna zľava za kilometre najazdené v období odo dňa 01.01.2020 do dňa 30.06.2020 sa poskytuje podľa predpisov účinných do dňa 30.06.2020.
 • Pre určenie výšky percentuálnej zľavy odo dňa 01.07.2020 sa započítavajú aj kilometre najazdené v období odo dňa 01.01.2020 do 30.06.2020.
 • Dosiahnutá zľava po 01.07.2020 je uplatnená súhrnne ku koncu fakturačného obdobia za všetky vozidlá evidované na mýtnom účte, ktoré prekročili stanovené limity, vrátane spätne dopočítanej zľavy za najazdené kilometre odo dňa 01.07.2020.
 • Pre vozidlá so spätne dopočítanou zľavou v danom fakturačnom období je vystavený súhrnný dobropis (opravný daňový doklad), ktorého suma je započítaná vo výslednej faktúre za mýto.

2020

Obrázok 1: Časová os uplatnenia zliav zo sadzieb mýta pre rok 2020

* Tento modelový príklad je použitý pre Nákladné vozidlo kategórie 12 t a viac. Má výlučne informatívny charakter a slúži pre zjednodušenie pochopenia systému uplatňovania zliav zo sadzieb mýta.

Vysvetlenie časovej osi:

Časové intervaly

Obdobie

Počet najazdených kilometrov

Časový interval

Obdobie: 01.01.2020 - 31.03.2020

Najazdené km: 10 000

1

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 0%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: -

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.01.2020 do dňa 31.03.2020 spolu 10 000 km, pričom 31.03.2020 bol dosiahnutý stanovený limit 10 000 km pre zľavu 3%.

Časový interval

Obdobie: 01.04.2020 - 31.06.2020

Najazdené km: 7 000

2

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 3%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: -

Popis:

3% zľava je uplatňovaná odo dňa 01.04.2020 (na kilometre najazdené nad limit 10 000 km), pričom dosiahnutá zľava 3% sa neaplikuje na kilometre najazdené do dňa 31.03.2020. V budúcnosti dosiahnutá vyššia zľava sa neaplikuje na kilometre najazdené do dňa 30.06.2020.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.04.2020 do dňa 30.06.2020 spolu 7 000 km. Medzisúčet 1 (odo dňa 01.01.2020 Časový interval 1 + Časový interval 2) = 17 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 01.07.2020 - 18.07.2020

Najazdené km: 3 000

3

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 3%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 4) + 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.07.2020 do dňa 18.07.2020 spolu 3 000 km, pričom dňa 18.07.2020 bol dosiahnutý stanovený limit 20 000 km pre zľavu 5%. Medzisúčet 2 (odo dňa 01.01.2020 Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3) = 20 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 19.07.2020 - 31.07.2020

Najazdené km: 2 000

4

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 5%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 6)

Popis:

5% zľava je uplatňovaná odo dňa 19.07.2020 (na kilometre najazdené nad limit 20 000 km), pričom dosiahnutá zľava 5% sa následne spätne uplatní na kilometre najazdené odo dňa 01.07.2020 do dňa 18.07.2020 dopočítaním 2% zľavy (rozdiel 3% voči 5%). Dopočítanie a spätné uplatnenie zľavy je v režime predplateného mýta realizované priebežne po prekročení limitu 20 000 km, v režime následného platenia mýta súhrnne ku koncu fakturačného obdobia.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 19.07.2020 do dňa 31.07.2020 spolu 2 000 km. Medzisúčet 3 (odo dňa 01.01.2020 Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4) = 22 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 01.08.2020 - 22.08.2020

Najazdené km: 8 000

5

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 5%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.08.2020 do dňa 22.08.2020 spolu 8 000 km, pričom dňa 22.08.2020 bol dosiahnutý stanovený limit 30 000 km pre zľavu 7%. Medzisúčet 4 (odo dňa 01.01.2020 Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4 + Časový interval 5) = 30 000 najazdených km.

Časový interval

Obdobie: 23.08.2020 - 31.12.2020

Najazdené km: 2 000

6

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 7%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: -

Popis:

7% zľava je uplatňovaná odo dňa 23.08.2020 (na kilometre najazdené nad limit 30 000 km), pričom dosiahnutá zľava 7% sa následne spätne uplatní na kilometre najazdené odo dňa 01.07.2020 do dňa 22.08.2020 dopočítaním 2% zľavy (rozdiel 5% voči 7%). Dopočítanie a spätné uplatnenie zľavy je v režime predplateného mýta realizované priebežne po prekročení limitu 30 000 km, v režime následného platenia mýta súhrnne ku koncu fakturačného obdobia.

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 23.08.2020 do dňa 31.12.2020 spolu 2 000 km. Medzisúčet 5 (odo dňa 01.01.2020 Časový interval 1 + Časový interval 2 + Časový interval 3 + Časový interval 4 + Časový interval 5 + Časový interval 6) = 32 000 najazdených km.


Modelový príklad uplatnenia zliav zo sadzieb mýta od roku 2021

Režim predplateného mýta

postpay

 

 • Percentuálna zľava sa vzťahuje na kilometre najazdené vozidlom v období kalendárneho roka odo dňa 01.01. do dňa 31.12.
 • Dosiahnutá zľava po dni 01.01.2021 je uplatňovaná po prekročení stanoveného limitu prejazdených kilometrov a súčasne je jednorazovo dopočítaná za kilometre najazdené v danom kalendárnom roku odo dňa 01.01. do času prekročenia stanoveného limitu prejazdených kilometrov.
 • O sumu spätne dopočítanej zľavy sa priebežne navýši zostatok predplateného mýta na mýtnom účte.

Režim následného platenia mýta

Režim následného platenia mýta

 

 • Percentuálna zľava sa vzťahuje na kilometre najazdené vozidlom v období kalendárneho roka odo dňa 01.01. do dňa 31.12.
 • Dosiahnutá zľava je uplatnená súhrnne ku koncu fakturačného obdobia za všetky vozidlá evidované na mýtnom účte, ktoré prekročili stanovené limity, vrátane spätne dopočítanej zľavy za najazdené kilometre odo dňa 01.01. daného kalendárneho roka.
 • Pre vozidlá so spätne dopočítanou zľavou v uplynulom fakturačnom období je vystavený súhrnný dobropis (opravný daňový doklad), ktorého suma je započítaná vo výslednej faktúre za mýto.

2021

Obrázok 2: Časová os uplatnenia zliav zo sadzieb mýta pre rok 2021

* Tento modelový príklad je použitý pre Nákladné vozidlo kategórie 12 t a viac. Má výlučne informatívny charakter a slúži pre zjednodušenie pochopenia systému uplatňovania zliav zo sadzieb mýta.

Vysvetlenie časovej osi:

Časové intervaly

Obdobie

Počet najazdených kilometrov

Časový interval

Obdobie: 01.01.2021 - 31.03.2021

Najazdené km: 10 000

1

Dosiahnuté a aplikované percento zľavy: 0%

Dopočítaná spätne uplatnená zľava na najazdené km: 3% (Časový interval 2) + 2% (Časový interval 4) + 2% (Časový interval 6)

Popis:

Vozidlo najazdilo v období odo dňa 01.01.2021 do dňa 31.03.20201 spolu 10 000 km, pričom dňa 31.03.2021 bol dosiahnutý stanovený limit 10 000 km pre zľavu 3%.

Časový interval

Obdobie: 01.04.2021 - 31.06.2021

Najazdené km: 7 000

2

Dosiahnuté a aplikované p

26.06.2020 UNAS>
Otvorený list  vláde SR

Únia autodopravcov Slovenska – UNAS mnoho mesiacov vyvíja aktivity k jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy s cieľom dosiahnuť podmienky na podnikanie porovnateľné s okolitými štátmi. V súčasnej dobe je totiž situácia v oblasti zdaňovania nákladnej autodopravy neúnosná. Od začiatku roka 2020 sme dostali niekoľko sľubov o úprave daní a poplatkov.

Spolu s požiadavkami na úpravu daní a poplatkov sme navrhovali, aby sa zrušil neefektívny a predražený mýtny systém a nahradil sa dočasne iným, čím by sa navýšili zdroje do rozpočtu NDS na opravy a údržbu ciest. Do konca júna 2020 je možné bez dodatočných nákladov vypovedať zmluvu so spoločnosťou SkyToll, ktorá prevádzkuje mýtny systém, čím by sa vytvoril priestor na prípravu nového, modernejšieho a efektívnejšieho mýtneho systému.

Do dnešného dňa napriek opakovaným rokovaniam, argumentovaniu a aj sľubom zo strany predstaviteľov ministerstiev sa žiadna z našich požiadaviek nesplnila.

Únia autodopravcov Slovenska predložila návrh na ministerstvo dopravy na zľavy na mýte od prvého kilometra, ale na prerokovaní vlády bol údajne návrh stiahnutý  pánom ministrom Doležalom.  UNAS sa pýta prečo sa stiahol zákon s prerokovania na zľavy z mýta? Pri stretnutí z ministrom pred dvomi mesiacmi sa z našich predložených návrhov nič neuskutočnilo a preto vyzývame pána ministra Doležala aby začal konať na výberovom konaní,  ktoré nebolo transparentné už  za predchádzajúcej vlády Smer-u a už pri prvých protestoch v roku 2010 na to upozorňoval UNAS,  že myto vykazuje stále závady a peniaze z výberu mýta,  ktoré dopravcovia poctivo platia za každý kilometer sa nevracajú do infraštruktúry,  ale viac ako 40 % ide spoločnosti SkyToll. UNAS  v januári protestovala po odhalení NKU ktoré potvrdilo podozrenie UNAS-u, že pri pri výbere prevádzkovateľa mýta došlo k vážnym pochybeniam. Vláda p. Pellegriniho nám sľúbila,  že budeme prizvaní k nastaveniu nového tendra, ale ako sa zdá tak ministerstvo dopravy nekoná spoločne s NDS. A preto vyzývame ministra dopravy  aj ministra vnútra, premiéra tejto vlády aby sa začali seriózne zaujímať o tento podvodný mýtny systém, kde sa strácajú peniaze pre súkromné spoločnosti a chýbajú nám v štátnom rozpočte.  Predsedníctvo UNAS spoločne s členmi sa rozhodlo, že pokiaľ sa nezačne konať v novom výberovom konaní a neznížia sa náklady pre dopravcov na zľavách v mýtnom systéme tak budeme pripravení obnoviť protesty. Vzhľadom na vysoké daňové a poplatkové zaťaženie nám klesá produktivita prace a nie sme konkurencie schopní,  musíme prepúšťať zamestnancov lebo nedokážeme platiť ani svoje záväzky a ani za zamestnancov odvody. Pýtame sa, prečo si štát berie veľké pôžičky a na druhej strane plytvá už získanými verejnými zdrojmi tým, že ich posiela na základe nevýhodnej zmluvy do daňových rajov. Prečo vláda nie je ochotná, alebo schopná zastaviť tieto praktiky. Dokedy mieni toto tolerovať?  Pripaja sa aj Asociácia Žltý Anjel Asistance24

------------------------------------------------
za UNAS S. Skala – predseda združenia

12.05.2020 UNAS

 

 

ZÁPISNICA

zo zhromaždenia  Únie autodopravcov Slovenska, so sídlom Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica,  IČO:42111188,DIČ:2023054682,

konaného dňa 10. 5. 2020 o 16:00 hod. v Hornom Hričove

 

Program:

 

 • stretnutie predsedníctva UNAS-u sa zaoberalo aktuálnou situáciou v autodoprave a ďalších odvetviach s ňou spojených, kde konštatovalo neúnosný až likvidačný stav s daňovými zaťaženiami v autodoprave, ktoré vyvrcholilo ešte počas pandémie COVID 19
 • prerokoval sa spôsob zlepšenia práce regionálnych zastúpení a informovanosti členskej základne
 • predseda UNAS-u, p. Stanislav Skála informoval predsedníctvo UNAS-u o stretnutí s ministrom dopravy p. Doležalom, kde jednoznačne požadoval urýchlenú pomoc autodopravcom a to formou splnenia požiadaviek, ktoré UNAS predložil predchádzajúcej vláde Petra Pellegríniho
 • predsedníctvo UNAS zhrnulo tieto požiadavky do troch bodov, ktoré by mali pomôcť autodopravcom v ťažkej situácii a to:

 

 

 

 

Bod č.1

 

Úprava daní z motorových vozidiel tak, ako boli prezentované vo februári 2020

 

Bod č. 2

 

Zľavy na mýte úpravou vyhlášky -15% z ceny spoplatnených úsekov a následného poskytnutia zliav podľa odjazdených kilometrov až do najvyššej povolenej hranice podľa noriem európskej únie plus vyhlásenie nového tendra na mýtny systém

 

Bod č. 3

 

Vrátka z dane z motorových palív a motorových olejov, ktorá by mala zároveň výrazne pomôcť slovenskej ekonomike

 

 

 • Na záver zhromaždenia predsedníctvo skonštatovalo, že ihneď po skončení opatrení súvisiacich s COVID-om 19, bude trvať na prijatí týchto bodov a to najneskôr v druhej polovici roku 2020

 

 

 

 

Horný Hričov dňa 10.5.2020

Pred.Skala Stanislav

08.04.2020 UNAS


>Únia dopravcov Slovenska môže zopakovať protesty lebo nesuhlasí  spoplatniť ďalšie mýtne úseky.
Nový Pán Minister Doležal zabudol, že dopravci z UNAS protestovali kvoli znižovaniu nákladov aby boli konkurencie schopný voči V4 ale teraz sa nový Minister  zobudí a zmyslí si, že spusti anketu na spoplatnenie  všetkých ciest na mýto na Slovensku? UNAS s takýmto predložením, ktoré navrhol nesuhlasí a žiada  Pána Ministra Doležala aby sa skôr venoval  k znižovaniu nákladov pre dopravcov a výberu nového tendra,a vivodil dusledky z myta ktorý bol vysoko predražený a nevyhovujuci pre našu krajinu. A kde sa stále tratia peniaze z mýta? A  prečo sa nevracajú  spať do infraštruktúry ? Dopravcovia si nemyslia, že je treba spoplatňovať ďalšie úseky  ale zrušiť monitorovanie ciest 2 a 3 triedy lebo to zbytočne zvyšuje náklady pre regionálnych dopravcov a zaťažuje VUC UNAS nerozumie a nechápe Pana Ministra Doležala v tejto situácii, kde sa musia popasovať dopravcovia s problemami vírusu  a nebudú mať na zaplatenie lizinku! A niektori prepustia vodičov a  budú musieť ukončiť svoje podnikanie   alebo zvýšit ceny prepravy aby boli konkurencie schopný a zaplatia to spotrebitelia a výnosy z mýta sa cez predražené tendre zase budú miznúť pre a súkromné společnosti a nebudú sa vracať spat do infraštruktúry ako to bolo doteraz.      pre. SKALA STANISLAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            https://www.aktuality.sk/clanok/780191/minister-dolezal-chcem-aby-sa-myto-platilo-na-vsetkych-cestach-po-celom-slovensku-rozhovor/                      

30.03.2020 UNAS

R O Z H O D N U T I E Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 18. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (ďalej „nariadenie (ES) č. 561/2006“) udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu: 1. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006), 2. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006, 3. celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006), 4. vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006), 5. minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006). NIP/NIP_O BOZP/BEZ/2020/3128-2020/5454 Národný inšpektorát práce | Masarykova 10 | 040 01 Košice | Slovenská republika tel.: +421 55 79 79 919 | e–mail: michal.hornak@ip.gov.sk | www.safework.gov.sk 2 Udelenie výnimky je opodstatnené mimoriadnou naliehavou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 (koronavírus), pretože dochádza k neplánovaným zdržaniam vodičov na hraničných priechodoch ako aj k zdržaniam u zákazníkov z dôvodu opatrení prijatých na ochranu zdravia pred šíriacim sa koronavírusom. Bezpečnosť na cestách týmto rozhodnutím nesmie byť dotknutá. Zamestnávatelia sú naďalej zodpovední za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov – vodičov ako aj za zdravie a bezpečnosť ďalších účastníkov cestnej dopravy. Ing. Karol Habina generálny riaditeľ 

24.03.2020 UNAS
Dobry den
posielam link na registraciu členov UNAS    : www.slovakiabus.sk
13.03.2020 UNAS

Dobrý deň,

 

posielam odkaz, ktorý je uverejnený na stránke www.mindop.sk – časť „Cestná doprava – Dôležité oznamy“, kde ministerstvo zverejnilo upozornenie na mimoriadnu situáciu COVID-19 pre medzinárodnú cestnú nákladnú a autobusovú dopravu

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy/upozornenie-na-mimoriadnu-situaciu-covid-19-pre-medzinarodnu-cestnu-nakladnu-a-autobusovu-dopravu

05.03.2020 UNAS

posielam link na registráciu členov  UNAS   nakoľko nás podrazil na protestoch Cesmad a vyhováral sa že mame malo členu preto nemali záujem na ministerstve snami rokovať preto vás žiadame aby ste sa stali členmi aj v UNAS členské je minimum 50eur kto chce dať viac mile rad prímeme      : www.slovakiabus.sk

04.03.2020 UNAS

Myto Bulharsko    Myto Bulharsko     https://mail.centrum.sk/download.php?msg_id=000000006ee8000d953804b26eb4&idx=1.2&filename=SKMBT_C22020022813420.pdf&r=96.04662804632889

20.02.2020 UNAS

UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska

Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42111188, DIČ: 2023054682

 

 

 

 

V Bratislave 19.2.2020

 

 

 

 

 

Vec:    Vyjadrenie k aktuálnej situácii k dani z motorových vozidiel a mýtu

 

 

 

Na základe verejného prísľubu p. Pellegriniho (predsedu vlády Slovenskej republiky), Únia autodopravcov Slovenska trvá aj naďalej na požiadavkách a zmene zákona o dani z motorových vozidiel a úprave zliav na mýte, tak ako boli podané dňa 23.1.2020 na spoločnom jednaní.

 

Únia autodopravcov Slovenska trvá na zverejnení všetkých dodatkov zmlúv s firmou Skytoll, bez zásahov do ich textov.

 

Ďalej budeme trvať na kontrole NKÚ v Národnej diaľničnej spoločnosti s nakladaním finančných prostriedkov vybraných z mýta. Únia autodopravcov určila svojich zástupcov, ktorí sa budú aktívne podieľať na výbere  nového správcu mýtneho systému.

 

            V prípade zrušenia diaľničných známok parlamentom SR Únia autodopravcov Slovenka ihneď vyzve svojich členov k blokovaniu ciest a diaľnic na miestach, v ktorých sa aktuálne nachádzajú.

 

Do splnenia týchto požiadaviek ostáva Únia autodopravcov Slovenska v štrajkovej pohotovosti.

 

 Pripravíme odborný seminár k aktuálnemu stavu k doprave na Slovensku, kde pozveme na diskusiu domácich aj zahraničných odborníkov v oblasti dopravy, ako aj predstaviteľov štátnej správy, VÚC a samospráv, médií a širokej novinárskej obce.

15.02.2020

Predsedníctvo Únie autodopravcov Slovenska (UNAS)


Ak Vám záleží na vašom podnikáni tak prite ste vytani


                STRETNUTIE   AUTODOPRAVCOV,

ktoré sa uskutoční 17.2.2020 O 16.00hod. V Hornom Hričove, Požiarna zbrojnica

 Na prejednanie , zneužívanie a ponižovanie nás, autodopracov touto vládu  pre nás nebolo 30,mil. ale pre politikov sa najde 80, mil na pána     Pellegriniho a  prec. perlamentu Danka    
Copyright © 2014 UNAS - Únia Autodopravcov Slovenska
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42111188, DIČ: 2023054682